Kontakt

Kontakt formular

Akova Impex d.o.o.

Mostarsko raskršće bb
71240 Blažuj - Hadžići Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 771 900
Fax: +387 33 771 912